PRO BONO

                   NASZE AKCJE CHARYTATYWNWE

Sponsorowanie pikniku rodzinnego w Sołectwie Juszczyn 


https://www.youtube.com/watch?v=SnWLV5gZK2U